Història

Festivla Palau de la Musica

Som una escola de dansa privada autoritzada per la Generalitat de Catalunya (Departament d'Ensenyament – DOG 08.04.94)  fundada el 1969 per Hermínia Espejo que ha format a més d'un centenar de professionals convertint-se en una de les escoles de referència de Catalunya.

Comptem amb una àmplia experiència en l'ensenyament de dansa clàssica, dansa espanyola i altres disciplines.

Professorat titulat i especialitzat que s'encarrega d'oferir a l'alumnat el millor ensenyament amb disciplina i avançades tècniques pedagògiques.
Es pretén millorar l'eficàcia i precisió de moviments per aconseguir una major qualitat dels mateixos, prendre consciència del cos com a element expressiu i creatiu i afavorir el desenvolupament de l'orientació espai-temporal.

Dins de cada classe on s'aprenen els moviments propis de cada especialitat s'imparteixen alhora les següents matèries: Consciència corporal, coordinació psicomotriu, percepció espacial, auditiva, tàctil i kinestèsica. Investigació personal creativa i improvisació. Això els ajudarà a una millora en tots els aspectes tant formatius com de personalitat.

Institucions de dansa a les quals pertenyem:

  • Associació de Professors de Dansa Acadèmica de la Província de Barcelona
  • Federació Catalana de Dansa
  • Associació d'Escoles de Dansa Autoritzades per la Generalitat de Catalunya (AEDA).

Escola membre de:
Associació d'Escoles de Dansa AutoritzadesFederació Catalana de Professors de DansaAssociació de Professors de Dansa Acadèmica de Barcelona